Monday, July 10, 2006

VÝVOJ ROSTLIN

-ontogeneze
-od vzniku zygoty po smrt organismu
-charakterizován změnami ve stavbě, látkové výměně i aktivitě rostliny a jejích částí
-genetické vlivy a vlivy prostředí
-4 fáze: embryonální období-od vzniku zygoty po dozrání semene
vegetativní období-od klíčení semene, tvorba vegetativních orgánů,možnost nepohlavního
rozmnožování
období dospělosti-schopnost tvorby pohlavních buněk (gamet) či výtrusů (spor)
období stárnutí-převaha rozkladných (katabolických) dějů, odumírání jednotlivých orgánů a celé
rostliny, nedochází k rozmnožování, stárnutí orgánů končí jejich odpadem, organismu smrtí
-během vývoje prochází rostliny obdobími vegetačního klidu (odpočinku, dormance, dormire=spáti), při vynucené dormanci-kvůli nepříznivým podmínkám, lze rostlinu přimět k rašení, při dormanci z vnitřních příčin ne