Saturday, July 08, 2006

CELISTVOST ROSTLIN

Korelace-odrážejí závislost růstu a vývoje jednotlivých orgánů v rámci celé rostliny (fytohormony)
-apikální dominance )apex=vrchol)-nadvláda vrcholového stonku, který brání růstu úžlabních pupenů, po jeho odstranění mohou růst, využití při řezu ovocných stromů, obdobně se chová i hl. kořen k postranním kořenům, , korelace mezi kořeny a nadzemními orgány nutno respektovat při přesazování
Regenerace-nahrazení opotřebovaných, poškozených nebo ztracených častí těla, vysoká regenerační schopnost velice důležitá, protože jde o základní způsob obrany a je také využíván k vegetativnímu rozmnožování a rozšiřování rostliny, to vše stěžuje boj s plevely ( opotřebovaná epidermis je nahrazován u tloustnoucích rostlin druhotnou kůrou, při poškození se rána buď překrývá korkem nebo vzniká hojivé pletivo kalus), regenerace umožňuje rozmnožování řízky, u stonkových řízku vznikají adventivní kořeny na spodním (bazálním) pólu a adventivní pupeny na vrcholovém, tato polarita souvisí s transportem auxinu a musí být zohledněn při řízkování a roubování, někdy lze regenerovat rostlinu i z menší části (explantátová kultura)