Tuesday, July 25, 2006

nastie

-pohyb rostlin nezávislý na směru působení podnětu, mohou mít ochrannou funkci (zavírání květů):
růstové-uskutečňují se následkem rozdílné rychlosti růstu na obou stranách orgánu (termonastie, fotonastie)
turgorové-základem je změna turgoru v některých buňkách (v kloubových polštářcích listů)
-termonastie-ohyby rostlinných orgánů změnou teploty (otevírání, zavírání květů)
-fotonastie-změnou intenzity světelného záření (otevírání, zavírání květů)
-spánkové pohyby-patří k turgorovým-24-hodinová perioda, podíl vnitřních i vnějších podnětů (sklápění a zvedání lístků)
-seismonastie-turgorový pohyb-rychlý pohyb lístků citlivky, evolučně nejpokročilejší pohyb rostlin

Pasivní pohyby-rozšiřování spor, pylových zrn, semen, nejčastěji větrem, vodou nebo živočichy, ale také vlastní hmotností apod.