Saturday, July 29, 2006

VODNÍ REŽIM ROSTLIN

Voda a její význam pro rostliny
-stálá a nenahraditelná složka těla
-průměrně 70-80% čerstvé rostliny, v plodech a vodních rostlinách až 95%, zdřevnatělé části rostlin 50%, zralá semena 5-15%
-obsah vody ovlivňován vnějším prostředím, mění se během života i ročního období
-funkce:
-rozpouštědlo, prostředí pro průběh procesů, transport látek
-účastní se metabolických reakcí, nezbytná pro činnost sloučenin (např. bílkovin)
-termoregulační funkce
-uplatnění při oplození výtrusných rostlin, rozšiřování plodů