Tuesday, June 27, 2006

Vnitřní faktory

-rostlinné hormony (fytohormony, růstové látky)-hlavní postavení v regulaci životních pochodů, jsou to organické sloučeniny syntetizované v určitých pletivech vyšších rostlin, přemisťují se vodivými pletivy, již v malé koncentraci ovlivňuje růst a vývoj organismu, růst povzbuzují auxiny, gibereliny a cytokininy, brzdící účinky má kyselina abscisová a etylen
-auxiny (auxánein=růst)-tvoří se v dělivých pletivech vzrostlých vrcholů stonků a v nejmladších listech, stimulují hlavně růst kambia a tvorbu kořenů
-gibereliny-vznikají v kořenech, nejvyšších pupenech a semenech, urychlují růst orgánů (hl. lodyhy), přerušují období klidu u semen, hlíz a cibulí, vyvolávají tvorbu bezsemenných plodů
-cytokininy-tvoří se v kořenech, urychlují buněčné dělení, zpomalují stárnutí listů
-k. abscisová (ABA)-vyskytuje se v dospělých listech, semenech a plodech, navozují u rostliny odpočinek (dormanci), urychluje opad listů a plodů, uplatňuje se při zavírání průduchů při vodním deficitu (brání v stupu K do svěracích buněk)
-časté je užívání synteticky vyrobených růstových látek-při zakořeňování řízků, stimulaci tvorby plodů, klíčení semen,…
-etylen se uplatňuje při posklizňovém dozrávání plodů (např. banánů)
-růstové látky se ve velké koncentraci používají jako výběrové (selektivní) herbicidy