Tuesday, July 24, 2007

Tu sa môže teplota zvýšiť na 70 až 90 °C, pri
ktorej sa zachová väčšia časť vitamínov. Rýchlo sa musí sušiť aj materiál, ktorý
obsahuje glykozidy, zvlášť z rodu náprstníka, ako aj suroviny obsahujúce alkaloidy
(pri teplote 50 °C). Pri tejto teplote a dobrej ventilácii vzduchu dosiahneme sušenie
bez zmeny liečivého zloženia rastliny. Liečivé rastliny sušíme prirodzenou teplotou
a ventiláciou alebo umelo pomocou aparátov a sušiarní. Vhodnejšie je sušenie
liečivých rastlín v sušiarni. V súčasnosti sa používajú špeciálne sušiace komory,
kanálové, tunelové, elevátorové a vákuové sušiarne a iné, v ktorých sa reguluje
teplota vzduchu.