Thursday, July 26, 2007

Liečivé rastliny sa sušia dovtedy, kým sa rastliny nezačnú lámať, drobiť a strácať
svoju elastickosť. V procese sušenia rastliny strácajú značné množstvo vody,
v dôsledku čoho sa podstatne zníži ich hmotnosť: púčiky strácajú do 60 % svojej
hmotnosti, listy do 75 %, vňať do 70 %, kôra do 40 %, korene do 65 % a plody do
60 %.
Po vysušení sa s drogami robia nasledovné operácie:
1. Čistenie od zožltnutých, zhnitých a silno poškodených rastlinných častí, od
rastlinných častí iných rastlín, ako i od minerálnych prímesí — piesku, pôdy,
kameňov a pod.
2. Dosušovanie — keď je obsah vody vyšší, než povoľuje norma.
3. Triedenie podľa kvality — podľa ich použitia pre lekárne alebo priemyselné
spracovanie.