Sunday, July 29, 2007

V procese sušenia

sa musí vylúčiť presušenie drog. Presušené listy, kvety a púčiky
sa pri balení drobia a menia na prach.
Okrem niektorých drobných plodov a semien sa v lekárenskej praxi alebo
v priemysle používajú narezané drogy, prípadne pomleté na prach. Na tieto ciele sa
používajú rezacie stroje, mlyny, sitá a iné. Niektoré drogy — listy, kvety, korene sa
lisujú, aby ich použitie bolo praktické a aby sa vylúčili straty. Nemôžu sa lisovať
kožovité listy (medvedica lekárska), drobné kvietky (rumanček pravý) a niektoré
korene. Lisovaním sa tiež zamedzí plesniveniu drogy, keď obsahuje povolené
množstvo vody.
Narezané a pomleté drogy určené pre potrebu lekární sa balia do obyčajných
alebo pergamenovým papierom podlepených vriec, prípadne do dobre uzavretých
plechových škatúľ. Drogy určené na spracovanie v priemysle sa balia do vriec,
balíkov, papierových vriec, debničiek a pod.