Thursday, July 26, 2007

Teplota

musí byť v súlade s rastlinným orgánom, ktorý sušíme, ako
aj s charakterom účinných látok liečivej rastliny. Najvhodnejšia teplota na sušenie
rastlín je 50 °C. Je dokázané, že pri takejto teplote sa činnosť enzýmov zoslabuje,
alebo sa úplne preruší. Na začiatku môže byť teplota sušenia vyššia, neskôr by sa
mala znížiť na 50 °C.
Pri súčasnom rozvoji techniky sú vyvinuté sušiace aparáty, kde sa rastliny miešajú
ultrazvukom a sušia sa rýchlou zmenou nízkeho a vysokého tlaku. Pri sušení
takýmito aparátmi sa úplne zachová zloženie i biochemické vlastnosti liečivej
rastliny v sviežom stave.
Prirodzené sušenie prebieha pomaly. Uskutočňuje sa na voľnom priestranstve
alebo pod prístreškom, v polozakrytých alebo zakrytých miestnostiach aktívnou
ventiláciou. Dobré vysušenie rastlinného materiálu týmto spôsobom sa dosahuje
v oblastiach so suchým a teplým podnebím. Čerstvé rastliny sa ukladajú v tenkých
vrstvách na sitá. Väčšina z nich sa suší v tieni. Pôsobením priameho slnka zelené listy
a farebné kvety strácajú farbu — zostávajú žlté, bledé. Na priamom slnku sa môžu
sušiť tie rastlinné časti, ktoré neobsahujú farbivá — semená, korene, kôry a iné.
Rastliny obsahujúce éterické oleje sa sušia pomaly v prirodzených podmienkach.
Rozostieľajú sa na hrubšie vrstvy a sušia sa pri teplote 20—30 °C. V týchto
podmienkach sušenia drogy sa obsah éterických olejov zvyšuje a kvalita oleja
zlepšuje. Pomaly sa môžu sušiť aj drogy, ktorých zložky vynikajú stabilitou
a nepodliehajú ľahko pôsobeniu enzýmov.