Sunday, July 29, 2007

Príprava zberača liečivých rastlín

Zberač, ktorý bude zbierať liečivé rastliny, musí sa dobre oboznámiť s technikou
zbierania a pravidlami sušenia, balenia a uskladňovania drog. Okrem toho je
dôležité, aby využil celý komplex vedomostí a skúseností získaných v procese tejto
činnosti. Zberač liečivých rastlín musí mať vedomosti zo všeobecnej morfológie
rastlín, špecifiky jednotlivých druhov, poddruhov a foriem, čo by neskúsený zberač
mohol ľahko popliesť. Je oboznámený so všeobecnými vlastnosťami, zložením
a účinkom zbieraných rastlín, pozná jedovaté a nejedovaté rastliny a vie, akého
nebezpečia sa treba chrániť pri zbieraní. Pri zbieraní jedovatých rastlín sa nesmie
rukami dotýkať očí, úst, nosa, uší alebo iných častí tela a po skončení práce treba, aby
si ruky umyl mydlom. Nesmie zbierať rastliny, ktoré sa vyskytujú iba ojedinele. Pri
zbieraní liečivých rastlín oddeľuje nahryzené, suché, zdrevnatelé, sčernalé alebo
silno zašpinené rastlinné orgány. Je vhodné, aby jeden deň zbieral len jeden druh
rastliny. Rastliny a ich časti sa netrhajú, nešklbú a nelámu, ale sa odrezávajú nožom
alebo nožnicami, pričom sa necháva určitý počet jedincov na rozmnožovanie.
Pozbierané rastliny sa dávajú do košov alebo debničiek (nie do vriec). Ukladajú sa
voľne a nesmú sa stláčať, aby sa nezaparili alebo nezčernali v procese sušenia.
Púčiky — rozoznávanie a zbieranie