Monday, June 04, 2007

Triesloviny

Špecifickou vlastnosťou trieslovín je vytvrdzovať surovú živočíšnu kožu, čo sa
využíva v garbiarstve.
V poslednom čase záujem o triesloviny a špeciálnejšie o katechínové triesloviny sa
zvýšil v dôsledku zisteného účinku na vitamín P. Triesloviny zvyšujú odolnosť
kapilárnych stien (niekedy silnejšie ako rutín) a zmenšujú ich zvýšenú priepustnosť.
Okrem toho zvyšujú absorpciu vitamínu C, znižujú obsah cholesterolu v krvi a pod.
Vďaka svojej fyziologickej aktívnosti katechíny nachádzajú uplatnenie ako liečebné
a preventívne prostriedky. V mnohých rastlinách sú hlavnou účinnou látkou.
V drevinách sa triesloviny ukladajú vo väčšom množstve v kôre kmeňov, no
v niektorých bylinách v podzemných častiach a listoch. V miernych dávkach
triesloviny vytvárajú na slizniciach alebo poranenej koži tzv. koagulačnú membránu,
ktorá chráni pod ňou sa nachádzajúce tkanivá a nervové zakončenia zmyslových
nervov pred dráždivými činiteľmi.