Wednesday, May 30, 2007

Srdcové glykozidy.

K srdcovým glykozidom patria v prvom rade glykozidy zo
skupiny náprstníka vlnatého (Digitalis lanata). V medicíne sú známe ako prostriedky
podporujúce srdcovú činnosť, ktoré sa používajú najmä pri srdcovej slabosti. Mnoho
rastlín, o ktorých dnes vieme, že obsahujú srdcové glykozidy, sa v minulosti používali
ako otravy. Srdcové glykozidy sa syntetizujú v mnohých rastlinných druhoch
a rodoch, napríklad v náprstníku vlnatom, konvalinke, hlaváčiku jarnom, čemerici
a iných.