Thursday, May 31, 2007

Saponíny

Sú to látky, ktoré podobne ako mydlá majú vlastnosť vytvárať s vodou
stálu penu. Známych je okolo 90 rastlinných čeľadí, z ktorých druhy obsahujú
saponíny. Spolu so saponínmi sa často vyskytujú aj iné zložky, ktoré majú určité
farmakoterapeutické vlastnosti — nasýtené a éterické oleje, živice, fytosteroly,
flavonoidy, srdcové glykozidy, triesloviny, ojedinelé alkaloidy a iné organické
i neorganické látky. Saponíny, ako aj iné skupiny látok, majú aktívnu úlohu v živote
rastlín. Pravdepodobne tiež viažu a blokujú cholesterol, ktorý obsahujú živé
organizmy. Saponíny vplývajú aj na výmenu lipidov (lecitínov). Zvláštne miesto
v rastlinnom metabolizme zaberajú steroidné saponíny. Predpokladá sa, že sú
hlavným zdrojom biogenézy fytosterínov a niektorých vitamínov, ktoré rastliny
obsahujú.