Sunday, May 27, 2007

Antrachinónové glykozidy

Túto skupinu glykozidov tvoria deriváty antrachinónu
a z neho získaných antrónu a antranolu. Sú bohato zastúpené v rastlinách.
Veľmi ľahko sa zoskupujú nielen pre ich zhodné chemické zloženie, ale aj pre ich
podobnosť vo farmokoterapeutických účinkoch. Častejšie sa vyskytujú aglykóny:
alizarín, chryzofanol, chryzocín, emodín, fisción, reín a iné a s nimi zviazané
sacharidy: glukóza, ramnóza a iné.
Prečisťovací účinok antrachinónových drog a preparátov pri chronickej zápche
záleží od zloženia zmesi antrachinónových derivátov, ako aj od množstva antrónových
a antranolových glykozidov. Tieto drogy a preparáty nie je vhodné používať
denne, lebo organizmus si na ne zvyká, čo vyvoláva zvyšovanie dávok a vznik
intoxikácie organizmu. Prečisťovací efekt antrachinónov sa prejavuje o 10 hodín po
požití rastlinného preparátu vplyvom aktivácie peristaltiky hrubého čreva. Najčas-
tejšie sa u nás používajú antrachinónové drogy: kôra krušiny jelšovej (Cort.
frangulaé) a plod rešetliaka prečisťujúceho (Fruct. rhamni catharticaé).