Sunday, May 27, 2007

Glykozidické živice

(glykoretíny, konvolvulíny). V rastlinnom liečení sa
používajú tiež ako prečisťujúce prostriedky. V rastlinách sú viazané s rozličnými
sacharidmi — glukóza, ramnóza a fruktóza. Sacharidy sú viazané esterovou väzbou
s prchavými kyselinami — octová, propiónová, izomaslová a izovalérová. Glykozidické
živice silno dráždia sliznice úst a hrdla, majú drastické prečisťovacie účinky,
pričom zosilňujú peristaltiku čriev, ale vo väčších dávkach vyvolávajú nevoľnosť,
zvracanie, bolesti žalúdka, zápaly slizníc tenkého a hrubého čreva. Preto sa
používajú len na lekársky predpis! Rastliny, ktoré ich obsahujú, sa vyskytujú
ojedinelé.