Sunday, May 13, 2007

Kyanogénne glykozidy

Veľa liečivých rastlín (okolo 100 rodov zo 60 čeľadí)
obsahuje glykozidicky viazaný kyanovodík. Tieto glykozidy najčastejšie obsahujú
nitril kyseliny mandľovej (pri amygdalíne).
Predpokladá sa, že tieto glykozidy sú produktom vedľajších reakcií pri rozpade
bielkovín. Málo drog obsahujúcich kyanogénne glykozidy sa využíva vo farmácii.
Patria sem horké mandle a listy višne mahalebky, semená marhúľ, jabĺk a dúl.