Saturday, May 05, 2007

Táto ich vlastnosť

sa vysvetľuje schopnosťou absorbovať molekuly dráždivého činiteľa na
svoje koloidné časti a na nej je založené aj použitie drog obsahujúcich tieto látky pri
žalúdočných a črevných zápaloch (gastritída, enterokolitída). Okrem toho značne
sťažujú prechádzanie toxínov cez steny čriev, chránia sliznice pred poškodením
rozleptávajúcimi látkami a pri ožiarení znižujú dráždenie po užívaní niektorých
liekov predpísaných pri liečení sliznice žalúdka a čriev. Tieto polysacharidy majú
liečivý účinok pri reflexne vyvolanom ostrom kašli, pričom znižujú dráždenie.
Niektoré z nich majú protibakteriálne a protivírusové účinky (napríklad polysacharidy
izolované z druhov rodu Plantago a iné). Iné polysacharidy (slizovité látky,
gumy) nachádzajú uplatnenie ako výnimočné emulgátory a spojovacie prostriedky
vo farmakoterapeutickej praxi. Škrob je hlavným sacharidovým polymérom, ktorý
je zastúpený najmä v obilninách a hľuzotvorných rastlinách.
Homopolysacharidy