Sunday, April 29, 2007

Polysacharidy

Polysacharidy sú vysokomolekulárne látky zložené z jednoduchých monosacharidových
jednotiek, ktoré sú zastúpené vo vyšších i nižších rastlinách, ako i riasach
a lišajníkoch. Vo vyšších rastlinách sa vytvárajú v listoch, kvetoch, plodoch,
semenách a vo väčších množstvách v podzemných orgánoch (koreňoch, podzemkoch,
hľúzach a cibuliach). Syntetizujú sa aj v hnedých a červených riasach. Je
vypočítané, že za jeden rok tieto riasy fotosyntézou vyprodukovali toľko sacharidov
ako všetky vyššie rastliny na Zemi.
Polysacharidy sa všeobecne môžu rozdeliť na dve základné skupiny.
Homopolysacharidy — amylopektín, glykogén (rezervné tkanivo v živočíšnych
organizmoch), celulóza, inulín, lichenín a iné.
Heteropolysacharidy — pektíny, gumy a slizovité látky, ako aj polysacharidy,
ktoré obsahujú estery kyseliny sírovej.
Vylučovanie polysacharidov z jednotlivých rastlín sa uskutočňuje vodou pri nízkej
teplote.