Tuesday, May 08, 2007

Algínová kyselina a algináty

Algínová kyselina je najdôležitejším polysacharidom
hnedých rias. Je obsiahnutá v ich bunkových stenách. Môžeme ju získať
z rozličných hnedých rias. Čistá algínová kyselina vo vode napučí. Roztoky solí
kyseliny algínovej sa nazývajú algináty, po vysušení ktorých sa vytvára celistvá
zmývateľná vrstva. Môžu sa používať ako prostriedky na zastavenie krvácania,
pričom rozpustný alginát (napríklad draselný) sa zlučuje s vápnikom z krvi a vytvára
sa nerozpustný alginát vápenatý, dôsledkom čoho sa vytvorí blana zatvárajúca ranu.
Algínová kyselina a algináty sa používajú ako zahusťovače a stabilizátory pri
príprave mastí, želé i krémov a tvoria rozpadovú zložku tabliet.
Heteropolysacharidy

Labels: ,