Sunday, May 06, 2007

Inulín

je rezervný polysacharid (jeho molekula je zložená z 20 fruktózových
zvyškov), ktorý je obsiahnutý v rastlinách z čeľade astrovité a v obilninách. Na
rozdiel od škrobu je inulín rozpustný v horúcej vode. Pri ochladzovaní roztoku sa
znovu oddeľuje a týmto spôsobom ho môžeme ľahko získať z materiálu, v ktorom je
bohato obsiahnutý. Inulín sa používa miesto cukru pri cukrovke, pretože ho
organizmus ľahko prijíma.
Celulóza je polysacharid, ktorý je hlavným štruktúrnym materiálom bunkových
stien. Celulóza nie je rozpustná vo vode.

Labels: