Saturday, May 12, 2007

Glykozidy

Názvom glykozidy sa označuje skupina rastlinných látok, ktoré obsahujú
sacharidovú i nesacharidovú zložku nazvanú aglykón alebo genín. V rastlinách sa
glykozidy nachádzajú v rozličných množstvách, od nepatrného až do 20 %. Pri
hystochemických pozorovaniach sa zistilo, že glykozidy sa hromadia v pokožke
a v parenchýme listov, v tkanivách okolo cievnych zväzkov, v kôre drevín a dosť často
v celulóze podzemných orgánov rastlín. Sú difúzne rozdelené v bunkách celého
tkaniva, alebo sú lokalizované v jednotlivých bunkách či v skupine buniek, no
v oboch prípadoch sú glykozidy rozpustené v bunkovej šťave. Jedovaté glykozidy
môžu plniť funkciu ochranných látok proti vonkajším nepriateľom rastlín. Glykozidy
a glykozidické drogy sa v terapii používajú rozlične. Nositeľom činnosti glykozidu je
jeho aglykón, no na priaznivý efekt má význam i sacharidová zložka. Najdôležitejšie
glykozidické drogy sa klasifikujú buď v závislosti od chemického charakteru ich
aglykónov alebo ich farmakoterapeutického pôsobenia. Podľa chemického charakteru
aglykónov sa glykozidy rozdeľujú nasledovne:
1. kyanogénne (nitrilné) glykozidy,
2. tioglykozidy,
3. fenolické glykozidy,
4. kumaríny a kumarínové glykozidy,
5. antrachinónové glykozidy,
6. flavonoidy,
7. glykozidické živice,
8. srdcové glykozidy,
9. saponíny,
10. glykozidické horčiny,
11. glykozidy s nezistenou štruktúrou.