Tuesday, May 08, 2007

Gumy.

Niektoré druhy drevín pri narezaní kôry kmeňa vylučujú gumovitú
hmotu. V dôsledku biochemických premien v tkanivách a bunkách nastáva na
poranenom mieste skvapalnenie bunkových membrán a iných bunkových zložiek.
Vytečená hmota na vzduchu tvrdne a zatvára ranu. Mnoho rastlinných druhov
a orgánov môže vytvárať gumy. Druhy z čeľadí: Viciaceae, Rosaceae, Anacardiaceae,
Rutaceae a iné tvoria značné množstvo gumovitej hmoty. Nie sú však ešte stále
známe príčiny tvorby gumy. Gumy sa najčastejšie používajú vo forme slizovitého
roztoku — Mucilago gummi arabici — ako zmäkčujúci prostriedok v protikašľových
sirupoch, na tlmenie hnačky a ako ochrana na zapálenú žalúdočnú a črevnú sliznicu.
Tiež sa používajú ako emulgátor, spojovací prostriedok pri príprave tabliet a iné.