Thursday, April 26, 2007

Sekundárne zlúčeniny

syntetizované v rastlinách majú určitú úlohu pri niektorých
funkciách živej bunky. Nemajú však rozhodujúci význam pre život rastlinných
organizmov, no môžu byť výnimočne prospešné pri určitých poruchách fyziologických
procesov v ľudskom organizme. Niektoré rastliny sú veľmi bohaté na
sekundárne organické zlúčeniny, ktoré sa cieľavedome využívajú pri liečení
rastlinami alebo majú zvláštny ekologický význam.
Primárne organické zlúčeniny