Sunday, June 25, 2006

RŮST ROSTLIN

-nápadný projev života rostliny
-nevratné zvětšování hmotnosti a rozměrů
-změny tvaru a vnitřního uspořádání rostlinných orgánů
-rostliny rostou během celého života
-na růstu založena řada pohybů rostlin
-růst orgánů způsoben dělením buněk a jejich prodlužováním…3 fáze-
zárodečná (embryonální)-zmnožení buněk dělivých pletiv+nárůst cytoplazmy
prodlužovací (elongační)-zvětšování buněk (až 30x) hlavně plošným růstem a vznikem velkých centrálních vakuol, množství cytoplazmy zůstává nezměněno
rozlišovací (diferenciační)-buňka získává stavební i funkční specializaci, často až několikasetnásobné zvětšení objemu buňky, kvalitativní změny v této fázi jsou typickým projevem vývoje rostliny