Sunday, April 22, 2007

Svet rastlín a rastlinné liečenie

Predchodcovia dnešných organizmov pochádzajú z vody a postupne dobyli súš aj
vzduch. Život rastlinných organizmov sa vyvíjal predovšetkým na pôde, zriedkavejšie
vo vode (rieky, moria a oceány).
Svet rastlín je primitívnejší ako svet živočíchov. Na existenciu zelených rastlín sú
potrebné voda, vzduch, svetlo a niektoré minerálne látky rozpustné vo vode.
Fotosyntézou sa z vody, oxidu uhličitého a za prítomnosti slnečnej energie vytvárajú
najjednoduchšie organické zlúčeniny, predovšetkým sacharidy. Fotosyntéza je
vlastne proces premeny energie, pričom katalyzátorom sú chlorofylové zrná
(chloroplasty). Svetelná energia sa premieňa na chemickú energiu organických
látok. Od tejto základnej činnosti zelených rastlín závisí aj dĺžka života na Zemi.
Zelené rastliny sú transformátorom energie živej prírody. Pri fotosyntéze rastliny
pomocou svetelnej energie produkujú kyslík z vody vo forme molekulárneho
kyslíka, ktorý sa vylučuje do atmosféry. Vďaka fotosyntéze miliónov rastlín
atmosféra okolo Zeme je nasýtená kyslíkom, nevyhnutným pre život všetkých
dýchajúcich organizmov. Zelené rastliny nevytvárajú len kyslík, pomocou ktorého
dýchajúce organizmy existujú, ale aj syntetizujú primárne organické zlúčeniny.
Organické zlúčeniny sa delia na primárne (sacharidy, lipidy a bielkoviny) a sekundárne,
z ktorých niektoré majú cenný špecifický účinok. Sekundárne organické
zlúčeniny patria k najrôznejším chemickým skupinám a vytvárajú sa pri sekundárnej
výmene látok.

Labels: ,