Thursday, February 15, 2007

UŽITÍ V LIDOVÉM LÉKAŘSTVÍ:

Léčivá moc černého bezu je známa od pradávna. Ve středověku mu byla u různých národů připisována kouzelná moc. Hlavní účinek černého bezu spočívá v tom, že způsobuje zvýšené vyměšování potu a moče. Proto ho užíváme tam, kde chceme odstranit z těla nadbytečnou tekutinu. Též bývá doporučován při revmatismu. Užívají se všechny jeho výše uvede¬né části vyjmenované podle těchto návodů:
5 g kůry černého bezu se povaří ve 1/41 vody a po scezení se za tepla vypije.

Labels: