Wednesday, January 31, 2007

Květy jsou sestaveny do úboru. Vnější listeny střechovitého zákrovu jsou srdčité a vybíhají v jednoduchý trn, kdežto vnitřní li­steny se končí trnem hřebenovitě dě­leným. Žluté květy na okraji úboru jsou velmi drobné a nemají tyčinky ani pestík, jsou tedy jalové. Vnitřní květy jsou větší, mají trubkovitou, pěticípou korunu, obklíčenou dole chmýřitým kalichem. Podkvěté se­meníky dozrávají v podélně rýhova­né nažky, věnčené na vrcholu chvostkem štětinovitého chmýří. Chuť mají sladkou. Červenohnědý oddenek, stejně jako celá rostlina, silně páchne a chutná trpce hořce.

Labels: