Thursday, February 01, 2007

Naleziště:

Domovem je benedikt lékařský v Asii a jižní Evropě, zvláště ve Špa­nělsku a Řecku. U nás se pěstuje tu a tam v zahradách a někdy zpla-ňuje. V takovém případě vyhledává pustá místa.

Užitečné Části:

Jako droga se užívá buď pouhý list (Folium cardui benedicti) nebo celá nať (Herba cardui benedicti). Přitom droga, která obsahuje jen list, je daleko cennější.

ÚCinné látky:

Benedikt obsahuje hořčinu, zvanou knicin, která dodává rostlině oné hořké chuti. Kromě toho obsahuje něco pryskyřice, silici a soli orga­nických kyselin.

Labels: