Sunday, February 04, 2007

PěstovánÍ a sbĚr:

K pěstování benedikt vyžaduje hlubokou, mírně vlhkou, hlinitou půdu s dostatkem vápníku. Stanoviště vyžaduje teplé a slunné. Vysévá se po okopaninách. Již na podzim se pozemek pohnojí chlévským hnojem. Základní hnojení je 30 kg N ha1, 20 kg P ha1, 40 kg K ha1. Benedikt se seje přímo na stanoviště koncem března a v dubnu, a to měl­ce nebo do rýh o řádcích vzdálených od sebe 35 cm. Klíčivost semen je asi 60%. Se­meno vzchází rychle, obyčejně už po 14 dnech. Setba se potom protrhává, aby zůstaly jen jednotlivé rostliny, asi 30 cm od sebe vzdálené. Když jednotlivé byliny povyrostou, řádkují se a celá kultura se pleje. Plení se však provádí jen krátkou dobu, poněvadž be­nedikt rychle roste, vytvoří brzy velké, husté růžice a nedovolí později růst žádnému pleveli. Sklizeň počíná tehdy, když listové růžice dorostly značné velikostí. Sklízené listy se suší na lískách, nejlépe v sušárně při 50-60°C, neboť pak podrží svou původní barvu. Sklizeň je možné opakovat za léto čtyřikrát až pětkrát. Sklízíme-li i stonky, mu­síme je před sušením po délce roztrhat, poněvadž jsou příliš dužnaté a dlouho se suší.

Semeno se sklízí těsně před úplnou zralostí. Celé hlávky se utrhávají a na slunci se nechají dozrát.

Labels: