Tuesday, February 13, 2007

Bez Černý

NALEZIŠTĚ:
Černý bez je u nás všeobecně rozšířen. Pěstuje se hojně na venkově jako ozdobný keř. Často zdivočí a potom ho nacházíme na okraji lesů a u potoků. V půdě si mnoho nevybírá.
UŽITEČNÉ ČÁSTI:
Jako droga se užívá květ (Flores sambuci), který je na oficiálním lé¬kopisu. Dále se užívá také bobule (Fructus sambuci seccati). Někdy jsou žádány i sušený list {Folia sambuci) a mladá kůra (Cortex sam¬buci).

Labels: