Wednesday, September 05, 2007

Baza čierna

— Sambucus nigra L.
Zemolezovité — Loniceraceae
Baza je ker alebo stromček s rozkonárenou
korunou a bielym stržňom. Listy sú
nepárno perovité s dvoma až tromi
pármi lístkov dlhých do 0,20 m. Jednotlivé
lístky sú vajcovité alebo podlhovasté,
na vrchole končisté a pílkovité. Kvety
sú veľmi drobné, žltobiele, zložené do
bohatých chocholíkových, mnohoramenných
vrcholíkov. Majú päťzubý kalich,
žltkastú korunu, ktorá je zložená
z piatich na báze zrastených lupienkov.
Tyčiniek je päť s veľkými žltými peľnicami.
Baza rastie najmä na vlhkejších miestach
alebo na pôdach, kde je hladina
spodnej vody dostatočne vysoká. Nájdeme
ju na neobrábaných pozemkoch,
popri plotoch a budovách, na rumoviskách,
rúbaniskách, navážkach alebo ako
súčasť krovitých zárastov.