Sunday, January 28, 2007

NALEZIŠTĚ:

Původní vlastí bazalky je jižní Asie, odkud se rozšířila nejdříve do již¬ní Evropy - asi v první polovině 16. století. V současné době je u nás silně rozšířena a oblíbena jako okrasná květina. Pěstuje se v květiná¬čích i za okny. Daří se jí v kypré, dobře vyhnojené půdě při slunné, teplé poloze.

UŽITEČNÉ ČÁSTI:
Jako droga se užívá celá rostlina (Herba basilici). V oficiálním lékař¬ství se bazalka v současné době téměř neužívá, ačkoli dříve byla oblí¬beným lékem.
ÚCINNÉ LÁTKY:
Celá nať obsahuje silně aromatickou silici, připomínající svou vůní
kytici z růží a karafiátů.

Labels: