Tuesday, October 10, 2006

11. krok:

Sklenice dáme na tmavé místo a čekáme. Houba se nejdříve objeví na naočkovaných místech jako malé skvrnky bílých chomáčků.
S přibývajícím časem se houba rozšíří po celé sklenici. Stává se, že zcela pokryje i její vnitřní stěny. Poslední oblastí, která je kolonizována, bývá dno sklenice. Musíme si dát pozor, jestli se v této době neobjeví efekt kontaminace. Kontaminace se může projevit jako rychle rostoucí drobounké bílé kulaté tečky s modrozelenými středy, nebo jako špinavá pěna, nebo jako chomáčky, které mají buď šedou, černou, žlutou, zelenou, nebo modrou barvu. Objeví-li se tedy jakékoliv takové zabarvení, sklenice se musí vyhodit. Nic se nesmí ponechat náhodě. Když si budeme myslet, že by mohla být kontaminována, musíme ji bezpodmínečně vyhodit! Některé plísně a bakterie vytvářejí toxiny, které mohou člověka zabít. To, že houba roste jinde, než se projevuje účinek kontaminace, neznamená, že je všechno v pořádku. Mycelium bere živiny a vláhu ze všech míst rýžového koláče a snadno se může stát, že do houby přivede i tyto nebezpečné látky.