Monday, October 02, 2006

5. krok:

Nyní doplníme zbytek sklenice čistým, stejnorodým a suchým vermikulitem. Sklenice naplníme až po okraj. Tato vrstva izoluje sterilizovaný substrát od jakékoliv vzdušné kontaminace. Je později sterilizována společně se substrátem a plísně či bakterie pocházející z ovzduší nedokáží (většinou) skrz ni proniknout. Zároveň však vermikulit nezamezí přístupu kyslíku a ostatních plynů, které houba pro svůj růst potřebuje.