Thursday, September 21, 2006

Rýžové koláče

většinou ztratí svou vlhkost dříve než své výživné látky a substrát, z něhož jsou tvořeny, je natolik stlačen, že se do něj další voda nedá jednoduchým způsobem vstříknout. Abychom mohli využít vše, co substrát může poskytnout, byly vyvinuty dvě metody, pomocí nichž myceliu v období růstu dodáváme potřebnou vláhu. První, která bude popsána nyní, spočívá ve vytvoření nádržky pro uchování vlhkosti. Druhá bude uvedena v kapitole 'Období růstu'. Substrát s nádržkou nám přinese přibližně dvakrát více plodnic než bez ní.