Tuesday, March 04, 2008

Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna agg.

[Hloh obyčajný - Crataegus laevigata (POIR.) DC]
Ružovité - Rosaceae
Hloh je tŕňovitý ker alebo rozkonárený
stromček vysoký do 5 až 10 m s hladkou
sivou kôrou. Listy sú troj až päťlaločnaté,
nerovnako zúbkaté, na líci lesklé a na
rube svetlozelené. Kvety sú biele a vytvárajú
chocholíkové vrcholíky. Majú
päťpočetný kalich i korunu, ktorej lupienky
sú voľné a zaokrúhlené. Tyčiniek
je veľa. Semenník je spodný a piestik má
jednu bliznu. Plod je tmavočervený
a polomäsitý. Kvitne koncom jari.
Rastie od nížin až po podhorské pásmo.
Nájdeme ho najmä na pasienkoch,
popri riekach, na okrajoch lesov, v krovinatých
zárastoch, na stráňach, medziach,
popri cestách a ohradách. Používa
sa aj ako dekoratívna rastlina v parkoch.

Labels: