Tuesday, January 16, 2007

Z květů se pak můžeme těšit po celé léto. Zenitem vistárie jsou oba prázdninové měsíce – červenec a srpen. Sázíme zásadně na jižní straně, aby expozice slunečního svitu byla co nejdelší.
Velmi důležité je tuto královnu mezi popínavými rostlinami často seřezávat. Pokud nebude mít příliš rozvětvené lodyhy, soustředí se síla fotosyntézy právě na bohatství květů. Seřezávání je nutné zejména před dobou plného květu nejméně jednou za týden. Vždy je však třeba dbát, abychom nepoškodili lata tvořící právě nádherné trsy květů.

Labels: