Saturday, January 13, 2007

Vistárie čínská

(Wisteria sinensis)
Původně exotická rostlina u nás postupně zdomácněla nejprve ve šlechtických zahradách. Šlechta byla průkopníkem řady pěstebních metod, ale také stovek druhů, které dokázala přesadit z dalekých končin světa při svých kavalírských cestách po Evropě i mimo ni. Vistárie tvoří nádherné trsy a proto také poutala po staletí pozornost čínských básníků. Li-po ji například obdařil poetickými přívlastky jako vodopád květů nebo chochol strmých vrchů a podobně.

Labels: