Thursday, January 04, 2007

konstrukce pro popinavky

Mřížové panely
Tyto vyplétané vertikální desky můžeme buďto upnout ke stávajícím plotům, nebo je můžeme vztyčit v různých sestavách volně tak, aby oddělovaly jednotlivé části zahrady. Výrobní postup je jednoduchý: nejprve si narýsujte rozměr panelu, poté postupně stlučte z tenčích latí kosodélný, obdélný nebo čtvercový rastr. Mřížové panely posléze opatřete nátěrem proti dřevomorce, červotoči a jiných škůdcům útočícím na dřevo. Zhotovené mřížové panely připevněte buďto ke zdi, plotu nebo zahloubením vytvořte zahradní paraván.