Sunday, December 24, 2006

Zahradní protetika

Rostliny, které se pnou do výše, potřebují naši pomoc. Už básník kdysi řekl: „Co je bez chvění, není pevné.“ Platí to nejen pro člověka, který svou sílu čerpá z pochybností o sobě samém, ale také pro rostliny, které mají vysoké aspirace. Popínavky jsou na rozdíl od plazivek ctižádostivé rostliny, které si usmyslely, že překonají zemskou gravitaci. Jsou takovými kosmonauty v rostlinné říši. Chtějí výš a výš, aby pak z vrcholů plotů a opěr shlížely na své kolegyně, které se drží příliš při zemi. Ale každý, kdo má sílu vzepřít se železným zákonům gravitace, rostliny nevyjímaje, má v sobě také podivnou křehkost, která si žádá opory. Chceme-li tyto ctižádostivé rostlinky nechat rozvinout až do odvážných výšin, musíme jim vytvořit vhodné prostředí – konstrukce pro popínavé rostliny.