Sunday, June 08, 2008

Droga.

Vňať (konárik a list) imela
bieleho — Herba visci albi. V ČSR je
imelo evidované ako vzácnejší taxón,
ktorý si vyžaduje ochranársku pozornosť.
Zber je možný iba po dohode
s orgánmi štátnej ochrany prírody.
Konáriky a listy zbierame v zimných
mesiacoch (december—február), ale
zbierať ich možno po celý rok, no iba
z imela cudzopasiaceho na boroviciach.
Konáriky odrezávame alebo lámeme
pomocou lana. Potom ich očistíme od
nezelených konárikov a sušíme v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 45 °C. Po
vysušení si musí imelo uchovať zelenkastú
farbu so žltým odtieňom, nesmie
zapáchať a musí mať slabo trpkú chuť.
Zle vysušené imelo sčernie. Balí sa do
27. Imelo biele — Viscum album L. s. s.
Imelovcovité — Loranthaceae
vreciek alebo balíkov. Imelo uskladňujeme
na tienistom mieste, ktoré musí byť
vzdušné a suché. Droga môže mať
vlhkosť do 12 %.