Wednesday, April 09, 2008

Droga. Samičie súkvetie šištica
— Strobilus lupuli (Lupulus) a chmeľové
žliazky (lupulín) — Glandulae lupuli
(Lupulinum).
Na získavanie lupulínu sa používajú
24. Chmeľ obyčajný — Humulus lupulus L.
Konopovité — Canabaceae
samičie súkvetia. Zbierajú sa v auguste
až septembri, kým sú ešte zatvorené.
Vtedy sú šupiny súkvetia zlepené živičnatým
exkrétom vylúčeným zo žliazok.
Súkvetie má vajcovitý tvar a dĺžku
20—50 mm. Šupiny súkvetia sú tiež vajcovité
a sú zoradené tak, že sa prekrývajú,
vrcholy majú končisté, suché, kožovité
a šupinaté. Na báze každej šupiny sa
nachádzajú dva malé prílistky. Šupiny
súkvetia sú husto žliazkato bodkované
(živičnaté žliazky). Tieto sa ľahko oddeľujú,
keď sa súkvetia trú cez sito. Zo
žliazok sa získava droga lupulín. Je to
v podstate žltozelený, slabo lepkavý
prášok so silnou, charakteristickou, valeriáne
podobnou vôňou a ostrou horkou
chuťou.