Sunday, October 29, 2006

Dále musíme do tašky upevnit kondenzační štít. Chrání rýžové koláče před kapkami vody, které během období růstu kondenzují na víku chladící tašky. Jakákoliv vlhkost, která se objeví na spodní straně štítu, je společně s vodou z víka svedena na místo, kde již koláčům nemůže uškodit. Plexisklo by mělo být na obou stranách hladké, aby kapičky snadno stékaly dolů na dno terária.
Kondenzační štít připevníme k vnitřní straně tašky. Jeho polohu musíme spočítat podle velikosti použitých zavařovacích sklenic a výšky drátěného síta. Měl by být pod takovým úhlem, aby voda dobře stékala a aby houba měla pro svůj růst dostatečné místo a nemusela se štítu dotýkat. Štít musí být dobře upevněn. Mezi ním a stěnou tašky je nutno nechat mezeru o velikosti 8-10 mm, jež umožňuje proudění vzduchu. Při jeho upeňování si musíme dát pozor, abychom nechali místo pro víko tašky, které je po celé období růstu přiklopeno.