Friday, April 14, 2006

Sběr:

mladé listy a květonosné vrcholy lodyh. Suší se celá rostlina (nať).

Lékařské použití :
Obsahují vitamín C. Nálev pomáhá při horečkách a nachlazení, u neklidných dětí, při kolice, proti bolení hlavy, při zkaženém žaludku a jako mírní sedativum. Zevně ke zmírnění dráždivosti kůže. Vyvolává spánek a pocení, tělesnou teplotu však nezvyšuje.

Magické a rituální použití :
Amulet lásky spolu s okvětními lístky růže. Přitahuje dobré duchy a štěstí. Rituály na zvýšení krásy. Velké vylisované listy se používají jako záložky v čarodějných knihách. Máte-li podezření, že k Vám někdo zasílá kouzla a chcete se dovědět o koho se jedná, položte rostlinu ke svícnu se žlutou svící a v úterý??? ji zapalte. Uklidněte svoji mysl a nalaďte se na rostlinu.