Tuesday, April 11, 2006

Magické a rituální použití :

Rituály ochrany, očisty, lásky, nabytí peněz, cudnosti. Kteroukoli část byliny lze nosit jako amulet. V domě se jí užívá na ochranu před bleskem. Součást vykrápěcích směsí a kuřidel při vymýtání. Je běžnou složkou sáčků do koupelí. Bylina proti touze po druhém pohlaví. Očista oltářů. Při iniciačních obřadech byly dcery Druidů korunovány sporýšem na znamení určitého stupně zasvěcení. Koruna upletená ze sporýše ochraňuje mága při obřadu před negativními silami. Lektvar lásky