Friday, March 10, 2006

Magické a rituální použití :

Výroba čarovného proutku. Elisabet Brooke upozorňuje na oběť- za proutek zaplatiti kapkou své krve. Riruály exorcismu, ochrany, úspěchu, ochrany spánku. Pro své bílé květy je zasvěcen mnoha duchům kultu Velké Matky (Wicca). Zavěšuje se nad dveře a okna pro ochranu před negativními silami. Při požehnání člověka, věci či místa - rozházejte bezinky a listí do 4 světových stran. Poté listím a bezinkami posypte onu osobu.