Monday, February 27, 2006

Emocionální využití :

Vhodná k uvolnění všeobecné zablokovanosti, při pocitech úzkosti, beznaděje, prázdnoty, osamělosti, při negativních postojích, po rozchodu s partnerem, při odstraňování depresí a deziulzí, které přetrvávají po smrti blízké osoby (prvosenka pozvedává duši a otevírá srdce). Nejlépe je užívat prvosenkové víno nebo čaj. V těžkých případech je dobré zhotovit prvosenkový talisman z květů a vložit jej pod polštář. Umožní uvolnit zablokovanou energii.