Sunday, February 19, 2006

Nechejte ji volně působit na své smysly.

Držte stále rostlinu v rukou a zkuste si představit, osobu, která by tuto rostlinu představovala - vytvořte si pro ni "vílu". Nespěchejte, časem se sama objeví.
Je možné, že se Vás zmocní různé představy, ucítíte fyzické nebo emocionální vjemy, uslyšíte zvuky. Jednotlivosti často nadávají smysl, dokud neprojdete celkovým zážitkem. Proto v této fázi své pocity zatím jen prožívejte, nesnažte se nic pochopit ani analyzovat.
V případě, že se při jakékoli psychické či magické činnosti budete cítit nepříjemně nebo budete-li mít nějaké obavy, je lépe s ní přestat. Vždy musíte mít probíhající proces pod svou kontrolou.
Až budete cítit, že jste s poznáváním hotovi, ukončete práci a vraťte se zpět. Své zážitky si zapište do protokolu operací.