Thursday, January 26, 2006

Očistný rituál

- důkladná očista místa
Doprostřed místnosti postavte talíř či podnos, na který nasypte kruh z mořské soli, doprostřed zapalte modrou svíci a nechejte ji vyhořet. Dohoří-li svíčka, seberte sůl, zbytky vosku a knot a vše vhoďte do tekoucí vody. Pak se otočte a odejděte, aniž by jste pohlédli zpět. Nenachází-li se poblíž tekoucí voda, vše zakopejte co nejdále od svého domu.
Očistný rituál - očista domova
Tužebník se rozhází po podlaze a když naplní místnost příjemnou vůní, zamete se společně s ostatním smetím..