Wednesday, January 18, 2006

Kundalini

- rituál 1. čakry
staroitalská bohyně orby, úrody a vzdělanosti
jalovec (vhodná pro kozoroha, býka a pannu), základní bylina čakry, v níž je ukryta hadí síla, energizuje vůli
Vhoďte 5 bobulek na rozpálené dřevěné uhlí vždy když nastane nov po východu první hvězdy. Meditujte o ohni života, který způsobuje existenci vesmíru a udržuje svět v pohybu. Představte si, že jiskřička tohoto ohně zapálí energii, kterou ukrýváte ve své základní čakře. Dovolte své představivosti , aby v průběhu meditace zformovala podobu, jež by reprezentovala vaši spiritualitu. Tato podoba či symbol vám umožní poznat, jakým způsobem můžete začlenit svou spiritualitu do každodenního života . Nechejte se ovlivnit a podpořit svým vlastním duchovním ohněm . Praktikujte po dobu tří měsíců. Poznamenejte si změny, k nimž došlo ve vašem duchovním životě.